Priserne er for en uges ophold

Til alle priser skal medregnes et gebyr for rengøring (70 Euro) som betales kontant på sidste dag i lejligheden.

 

Lavsæson (november, januar, februar, marts) 4.000 kr.

Mellem sæson (april, maj, oktober, december) 5.000 kr.

Højsæson (juni, juli, august, september) 6.000 kr.

 

Pris for ophold på mere end 6 måneder: Kontakt mig